CCS Guia - Letras - Shunshou Jouka (Love Song in the Spring Evening / Canção de Amor no Início da Primavera)

Cantada por Uyontana. Não sei se o nome original é esse mesmo, já que duvido que algo tão pequeno tenha uma tradução tão grande... (ou a tradução está errada...)

 

Ch'un kuang liao wo hsin hsien
Ch'un wu liao rao tan tan szu yün yan
Hsiang szu Hsiang yüan Tuo ch'ou ch'ang
Szu chun Lien chun chan chuan ch'ang yeh nan mien

Ch'uang wai teng lung ch'ing yao pai
Chin hsiao teng Chun k'ung tui yüeh yao Man mu lei
Hua shan yeh che pu chu wo ai ti ch'iao ts'ui

Yeh yao Wen rou ti yeh yao
Teng kuang tsai shui chung1 li li shan shan
Szu chun Lien chun Tao ru chin
You t'ing na chin szu niao erh pao ch'un wan

Chin ch'ai wei chun tai
Szu hsiu wei chun hin ch'ien wu yao Shang hsin lei
Wo yüan hua tsuo ch'un t'ian li ti hua erh hsiang pan

Feng chung yang liu wan ch'ien t'iao
Wen chun chin wang he ch'u chai yao Szu tuan ch'ang
Wo yüan hua tsuo ching feng he ni t'ien ya hsiang pan

{ Voltar }